අප ගැන

2007 වසරේ සිට, “නිදහස උදෙසා” සංකල්පය අපගේ පදනම් නාමයේ ස්ථාපිත කොටසක් බවට පත්ව ඇත. වර්තමානය වැනි නිදහස තර්ජනයට ලක් ව ඇති පසුබිමක, නිදහස උදෙසා කටයුතු කිරීම සහ එම වගකීම භාර ගැනීම අතිශය වැදගත් කටයුත්තක් වේ. අප 1958 මැයි 19 වන දින එනම් FNF’හි ආරම්භක පදනමේ සිට ම මෙම වගකීම ඉටු කරන්නේය. පොස්ට්ඩම්’හි මූලස්ථානය (බර්ලින් අසල) ප්රධාන කරගනිමින් ‘FNF’ අප සතුව ජර්මනිය පුරා සහ ලොවපුරා රටවල් 60 කට අධික සංඛ්යාවක කාර්යාල ඇත.

ව්යාපෘතිය

මෙම ‘ලිබරල් වටිනාකම්’ ව්යාපෘතිය, අප විසින් දියත් කරන ලද්දේ  ‘ලිබරල් වටිනාකම්’ පිළිබඳ දැනුම සරලව තරුණ පරපුර වෙනුවෙන් ලබා දීමට ය .
ඒවා නරඹා ඔබේ අදහස් අපට එවන්න.

කොළඹ පිහිටි අපගේ කාර්යාලය

නිදහස සඳහා වන ‘ෆෙඩ්රික් නවුමාන් පදනම’ (FNF) සහ ශ්රී ලංකාව අතර ගොඩනැඟී ඇති සබඳතාවය දශක පහකට ආසන්න කාලයක් පැරණි ය.

1968 වසරේ සිට 2013 වසර දක්වා කාලය තුළ මෙන් ම 2016 දී එහි වැඩ කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමෙන් පසු අප පදනම මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ, ‘නිදහස සහ වගකීම’ යන මූලික පදනම් සාධක කෙරෙහි ය. ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන, සමාජ සහ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා වසර ගණනාවක් පුරා අප පදනම විසින් සැපයූ දායකත්වය, ලාංකේය නීති සම්පාදකයින්ගේ මෙන් ම සමාජ මතධාරීන්ගේ, විද්වතුන්ගේ සහ සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරීන්ගේ ද මනා පිළිගැනීමටත් ඇගයීමටත් පාත්ර වී ඇත.