05. ஆட்சிக்கான சட்டம்

‘ஆதிக்கம்’ என்பது சட்டத்தின் மூலம் ஆட்சி செய்வதைக் குறிக்காது. இரண்டிற்கும் ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு உள்ளது. சட்டத்தால் ஆளப்படுவது என்பது சட்டத்தின் காரணமாக நாம் அதற்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதாகும். இருப்பினும், தாராளவாதிகள் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை, ஏனென்றால் எந்தவொரு புரிதலும் இல்லாமல் எந்தவொரு கொள்கையையும் பின்பற்றுவது விமர்சன மனப்பான்மை கொண்ட தாராளவாதிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒன்றல்ல.மேலும், நாம் மேலே கூறியது போல், சட்டத்தின் ஆட்சி ஒரு மதிப்பு. இது வெறும் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட ஆவணம் அல்ல. இதன் பொருள் தாராளவாதிகள் சட்டத்தின் ஆட்சியை மிகவும் தார்மீக அர்த்தத்தில் பார்க்கிறார்கள். ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குவது அதை நெறிமுறையாகவோ அல்லது நியாயமாகவோ மாற்றாது.சட்டத்தின் ஆட்சி தாராளவாத ஜனநாயக நிறுவனங்கள் மற்றும் செயல்முறைகள் மூலம் மட்டுமே வெளிப்படும். ஆனால் அதிகார சமநிலையின் சமநிலை மற்றும் அதிகாரங்களைப் பிரிப்பதற்கான தொழில்நுட்ப அம்சங்களில் நாம் கவனம் செலுத்த விரும்பவில்லை. சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்கு பற்றிய இந்த யோசனை சட்ட நூல்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று சொல்வது மிகவும் முக்கியமானது.

சட்டத்தின் ஆட்சி என்பது சட்டப் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு விதி மட்டுமல்ல, சட்டப்பூர்வ மற்றும் வெளிப்படையான செயல்பாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட விதிகளின் தொகுப்பு என்பதை இப்போது நாம் அறிவோம். ஆனால், சட்டத்தின் ஆட்சி எப்படி இருக்கிறது என்று இன்னும் தெரியவில்லை. சட்டத்தின் ஆட்சியின் குறிப்பிட்ட பண்புகள் என்ன? சரி, இது மிகவும் சிக்கலான கேள்வி. ஏனெனில் சட்டத்தை உருவாக்கும் சூழலில், அது ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் குறிப்பிட்டதாக இருக்கலாம். ஆனால் சட்டத்தின் கீழ் ஆளப்படும் எந்தவொரு நாட்டிற்கும் பொருந்தும் சில பொதுவான பண்புகள் உள்ளன.

◾️ பொதுமை

அதாவது சட்டம் பொதுவாக சமூகத்தில் அனைவருக்கும் சமமாக பொருந்தும்.ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் சட்டம் சமமாக பொருந்தும். இங்கே வேறு எந்த விருப்பங்களும் இல்லை. சட்டத்தின் ஆட்சியின் கீழ், அதிக சக்தி வாய்ந்தவர்கள், அதிக தொடர்புள்ளவர்கள் அல்லது செல்வந்தர்களை சாதாரண குடிமக்களிடமிருந்து வித்தியாசமாக நடத்த முடியாது. எந்தவொரு முக்கியமான சூழ்நிலையிலும் யாரும் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்ல. சட்டத்தின் முன் நாம் அனைவரும் சமம்.

◾️ தெளிவு

வக்கீல்களோ, சட்டம் படிக்கிறவர்களோ மட்டுமின்றி அனைவரும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் சட்டம் உருவாக்கப்பட வேண்டும். சட்ட வல்லுநரின் தேவையான உதவியின்றி சாதாரண குடிமக்கள் சட்டத்தைப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே இதன் பொருள். உண்மையில், சில சமயங்களில் வழக்கறிஞர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாக இருக்கலாம். ஆனால் பொதுவாக, பொது அதிகாரிகள் மற்றும் அரசியல்வாதிகள் சட்டத்தின் தெளிவின்மைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொள்ள முடியாதபடி சட்டம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் சட்ட மொழியின் தெளிவின்மையில் புதிய ஓட்டைகளைக் கண்டறிய வேண்டும்.

◾️ விளம்பரம்

மேலும், விதிகள் பொதுவாக தெரியும் மற்றும் எளிதில் அணுகக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். எந்தச் சூழ்நிலைக்கு எந்தச் சட்டம் பொருந்தும் என்பதை ஒவ்வொரு குடிமகனும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இது அரசியல்வாதிகள், அரசு அதிகாரிகள் அல்லது சமூகத்தின் பிற உறுப்பினர்கள் சட்டத்தை மீறும் போது சாதாரண மக்கள் எளிதில் அடையாளம் காண முடியும் என்பதை உறுதி செய்கிறது. அவர்களின் சமூகத்தின் விதிகளை அவர்கள் அறிந்திருந்தால் மட்டுமே பாதுகாக்க முடியும்.

◾️ நிலைத்தன்மை

“சட்டத்தின் ஆட்சிக்கு முன் சட்டங்கள் நிலையானவை” அதாவது சட்டத்தை ஒரு நாளிலிருந்து இன்னொரு நாளுக்கு மாற்ற முடியாது. எனவே, குடிமக்கள் சட்டத்தின் உறுதியை நம்பி, அதற்கேற்ப தங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை சரிசெய்யலாம். நிச்சயமாக, சட்ட விதிமுறைகளை மாற்ற முடியாது என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. சட்ட விதிமுறைகள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை. ஆனால் அவர்கள் ஒரு சோதனையின் மூலம் சென்றால் மட்டுமே அது செய்ய முடியும். தாராளமய ஜனநாயக அமைப்புகளின் மூலம் சட்டம் வெளிப்பட்டால் மட்டுமே சட்டத்தின் ஆட்சி செயல்படும் என்பதை நாம் அறிவோம். சட்டத்தின் ஆட்சி சட்டத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படாது, ஜனநாயக நிறுவனங்கள் மூலம் சட்டம் தோன்றினால் மட்டுமே அநீதியான ஆட்சியாளர்கள் சட்டத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்த முடியாது.

இறுதியாக, சட்டத்தின் ஆட்சியின் ஐந்து அடிப்படை கூறுகளைப் பார்த்தோம். அது இயல்பான தன்மை, தெளிவு, விளம்பர நிலைத்தன்மை மற்றும் எதிர்பார்ப்பு. நினைவில் கொள்க இவை சட்டத்தின் ஆட்சிக்கு மட்டுமே பொருந்தும் கருத்துக்கள் அல்ல. இவை சமூக ஒத்துழைப்பின் கொள்கைகள், இது சட்டத்தின் ஆட்சியின் சாராம்சம். இந்தச் சட்டங்கள் சமுதாயத்தை எவ்வாறு ஒன்றாகக் கட்டியெழுப்பலாம் மற்றும் ஒன்றாக வைத்திருக்கலாம் என்பதற்கான அடிப்படையை வழங்குகின்றன.